To blog or not to blog for an Online Business? That’s the question.

Had je me een paar jaar geleden gevraagd “Wat is een blog?” dan had ik uiteraard zeer spontaan gezegd: “Een blog is een … pfff…euh…euh…..” en dan had ik waarschijnlijk iets gezegd dat er hopelijk niet ver naast zat.
Maar vandaag kan ik zonder schroom zeggen wat een blog is én vooral welk effect een blog kan hebben op jouw online visibiliteit en vooral op jouw business. Een blog (of een weblog) is een zéér efficiënt communicatiemiddel op een website om kennis te delen, om te inspireren, te motiveren, te informeren en vooral om interactie te stimuleren bij de lezers.

Maar bloggen voor een online business? Bijna niemand doet dit? Voor diensten misschien maar voor producten? De hamvraag is dus:  “To blog or not to blog for an online business, that’s the question!”
Vooraleer ik deze vraag beantwoord is het belangrijk om de voordelen van het bloggen op een rijtje te zetten:

1.Bloggen verhoogt de website performantie: door te bloggen scoort men op Google => zeker een website met dynamische sites met een geïntegreerde, geüpdatete blog.
2.Bloggen biedt een ongelimiteerde variëteit aan informatie aan.
3.Bloggen trekt een brede waaier aan klanten aan van overal ter wereld. Het brengt jouw website nieuwe bezoekers aan die anders misschien nooit bij jou terecht zouden komen.
4.Blogs worden vaak toevallig gevonden, terwijl men iets anders zocht.
5.Hetgeen je in jouw blog zet, kan voor de lezer interessant zijn, kan geciteerd worden of zelfs gedeeld worden met anderen. Zelfs jaren nadat je het geschreven hebt.
6.Je ziet onmiddellijk de reacties na het plaatsen ervan en je krijgt inzicht in hoe jouw blogs worden gepercipieerd door de buitenwereld.
7.Bloggen is een fantastische manier om invloed uit te oefenen als zijnde dé expert in de materie. Beetje bij beetje toon je jouw klanten aan dat jij dé persoon bent die hen kan helpen met hun vraag/probleem en hierdoor win je mondjesmaat van de concurrentie. De klant krijgt een reflex om bij het product of de dienst automatisch aan jou te denken.
8.Hoe meer je schrijft, hoe behendiger je erin wordt.
9.Je creëert een bron voor meer e-mail contacten.
10.Aangezien het bloggen regelmaat vereist, ben je verplicht om steeds naar nieuw materiaal of nieuwe informatie te zoeken die voor jouw klanten interessant kan zijn. Dit zorgt dat je zelf steeds moet nadenken over nieuwe dingen in jouw business.
11.Het geeft jou de opportuniteit om de specifieke eigenschappen van een product of een dienst vanuit een ander perspectief te bekijken. En te kijken welke impact dit heeft op de verkoop.

Als we nu terugkeren naar onze realiteit van de e-commerce. En we pertinent goed weten dat het héél moeilijk is om als kleine online ondernemer te concurreren met de grote ondernemers dan beseffen we maar al te goed dat we onze online business “totaal anders moeten aanpakken”  om een hoog bereik te kunnen verkrijgen met een hoge (koop) impact.
De hamvraag is dus:  “To blog or not to blog for an online business, that’s the question!”

En het antwoord is: volmondig JA !

Tot volgende week!
Karina

Over de auteur:

Karina helpt ondernemers door middel van coaching, consulting en training. Ze biedt de structuur aan die resultaten garandeert en helpt hen door het hen ook aan te leren, maar vooral ook door het samen met hen te doen/het te realiseren.

Geef een reactie

To blog or not to blog for an Online Business? That’s the question.

S’il y a quelques années on m’avait demandé « c’est quoi un blog ? » j’aurais spontanément dit : « un blog est un……..pff…euh…euh…. » et après, j’aurais donné une réponse qui, je l’espère, n’était pas loin de la bonne réponse. L
Aujourd’hui, je peux dire sans aucune hésitation ce que c’est qu’un blog et surtout quel effet un blog peut avoir sur ta visibilité en ligne & surtout sur ton Business. Un blog (ou un weblog) est un moyen de communication sur site très efficace pour partager son savoir, son inspiration, sa motivation et son information & surtout pour stimuler l’interaction chez les lecteurs.

Mais écrire un blog pour un Business En ligne? Pratiquement personne ne le fait. Les services peut-être, mais les produits ? La question clé est donc : “To blog or not to blog for an Online Business? That’s the question!”
Mais avant de répondre à cette question,  il est important de lister les avantages du blog :

 1. Ecrire des blogs augmente la performance de ton site web : en bloguant, Google améliore ton score => surtout si ton site est un site dynamique avec un blog intégré et mis à jour.
 2. Les blogs donnent une variété d’informations qui vont rencontrer tes intérêts de façon illimitée.
 3. Les blogs attirent une grande vague de clients, de partout dans le monde, qui ne seraient sans doute jamais arrivés jusqu’à  toi.
 4. Les blogs, on tombe dessus souvent par hasard , pendant qu’on cherche autre chose.
 5. Ce que tu mets dans ton blog peut être intéressant, peut être cité et même partagé avec les autres, même de nombreuses années après l’avoir écrit.
 6. Tu vois directement les réactions des lecteurs.  Ainsi  tu as un aperçu immédiat de la façon dont  tes blogs sont perçus par le monde extérieur.
 7. Ecrire des blogs est un moyen fantastique pour influencer tes lecteurs  en montrant ton expertise dans la matière. Tu montres progressivement à tes lecteurs/clients que tu es la personne de référence dans ton domaine, celle qui peut les aider pour leurs questions ou demandes.  De cette manière, tu gagnes peu à peu du terrain sur la concurrence. Les lecteurs/clients prennent  le réflexe de penser automatiquement à toi en voyant ton service ou ton produit.
 8. Plus tu écris, plus tu t’améliores.
 9. Tu te crées une source de contacts emails plus nombreux.
 10.  Vu qu’écrire des blogs demande de la constance, tu t’obliges systématiquement à chercher et trouver du nouveau matériel et de l’information, intéressante pour tes lecteurs/clients. Cela t’oblige à réfléchir à de nouvelles informations et manières de faire pour ton business.
 11. Cela te donne aussi l’opportunité de montrer ton service ou produit sous une autre perspective, sous un angle différent et d’en voir l’impact sur tes ventes.
Mais si nous revenons à notre réalité du E-commerce, nous savons pertinemment bien que si on est un petit entrepreneur En ligne, il est très difficile de concurrencer les gros entrepreneurs. L’unique moyen d’atteindre un vaste public, avec un grand impact (d’achat) est de « s’y prendre totalement différemment ».
La question clé est donc :  “To blog or not to blog for an Online Business? That is the question!”

Et la réponse est clairement OUI !

Jusqu’à la semaine prochaine!

Karina Urbina

Over de auteur:

Karina helpt ondernemers door middel van coaching, consulting en training. Ze biedt de structuur aan die resultaten garandeert en helpt hen door het hen ook aan te leren, maar vooral ook door het samen met hen te doen/het te realiseren.

Geef een reactie